Testai
Pasitikrinkite savo švedų kalbos žinias. Spręskite kalbos
lygio nustatymo diagnosinius testus.
Kodėl verta rinktis mus?

  • Individualiai sukurta ir išbandyta mokymų programa;

  • Naujausia mokymosi medžiaga;
  • Neįkainojamos žinios visam gyvenimui;
  • Neformalūs susitikimai šnekamajai kalbai lavinti;
  • Padėsime įsilieti į švediškų ir ne tik įmonių Lietuvoje darbo rinką;
  • Konsultacijos su dėstytojais iš Švedijos ir kitų Skandinavijos šalių;
  • Išskirtinis dėmesys kiekvienam studentui;
  • Jauna, veržli ir visada padėti pasirengusi komanda.

VISĄ VASARĄ A IR B LYGIO KURSAI 15% PIGIAU

Kursai

Švedų kalbos kursai grupėse (4-7 žmonių)

Pagal turimą švedų kalbos žinių lygį mokinius išskiriame į dvi grupes: pradedančiųjų ir pažengusiųjų. Mokomasi pagal iš anksto sudarytą visai grupei bendrą planą, padedantį lavinti visus įgūdžius: skaitymas, rašymas, supratimas ir kalbėjimas. Numatyti periodiniai atsiskaitomieji darbai ir baigiamasis testas. Pamokoms naudojama tiek klasikinė metodika, tiek ir aktyvūs mokymo metodai, garsinė, vaizdinė medžiaga, lavinamieji žaidimai.

Toks mokymosi būdas leis lavinti įgūdžius ir su grupės nariais bendrauti tik švedų kalba. Jis naudingas tiems, kurie mėgsta dirbti grupėje bei sistemingai ir disciplinuotai įgyti naujų žinių.

Individualūs švedų kalbos kursai (1-2 žmonės)

Mėgstantiems mokytis individualiai, sudarome programą pagal turimą švedų kalbos žinių lygį ir kalbos lavinimo poreikius. Tokiuose užsiėmimuose dalyvauja mokytojas ir vienas arba du studentai. Pamokų laikas nustatomas, atsižvelgiant į Jums tinkantį mokymų tvarkaraštį. Pagal mokymų dalyvio žinių lygį galima daugiau dėmesio skirti pasirinktiems kalbos įgūdžiams lavinti: skaitymui, rašymui, kalbos suvokimui ar kalbėjimui.

Individualūs kalbos kursai iš besimokančiojo reikalauja daugiau motyvacijos ir atkaklaus mokymosi namuose. Numatyti periodiški žinių patikrinimai ir testai bei baigiamasis darbas.

Intensyvūs švedų kalbos kursai

Laiko stoka nėra ta priežastis, dėl kurios turėtumėte atidėlioti šios perspektyvios kalbos mokymąsi. Sudarėme efektyvią mokymų programą, nusiteikusiems per trumpą laiką įveikti švedų kalbos barjerą. Glaustų ir koncentruotų kursų metu įveiksite X akademinių valandų programą vos per X savaites. Intensyvūs švedų kalbos kursai orientuoti į visų lygių asmenis: nuo pradedančiųjų iki pažengusiųjų.

Švedų kalbos kursai nuotoliniu būdu per Zoom, Mikrosoft Teams, Skype, Messenger

Tai – individualaus pobūdžio kursai, orientuoti į norinčius išmokti švedų kalbos, tačiau dėl susiklosčiusių aplinkybių, negalinčius atvykti į kursus asmenis. Įvertinus turimą kalbos žinių lygį, mokytojas sudaro programą, kurią suderina su besiruošiančiu mokytis. Abiejų pusių sutarimu sudarius mokymų tvarkaraštį, pradedamos švedų kalbos pamokos online. Į šią pamokų programą įtraukti periodiški žinių patikrinimai, testai ir baigiamasis darbas.

Specializuoti švedų kalbos kursai

Šie išskirtiniai individualūs švedų kalbos kursai orientuoti į medicinos personalą. Studijų programą sudarome ir pritaikome pagal asmeninius kiekvieno studento poreikius. Į ją įtraukiame specifines individualias užduotis bei atitinkamai deriname su bendrosios kalbos kursu. Specialiazituoti švedų kalbos kursai yra ypač naudingi medicinos srityje dirbantiems žmonėms, kurie planuoja įsidarbinti švediškose įmonėse.

Vienkartinės švedų kalbos konsultacijos

Jeigu ieškote darbo švediškoje įmonėje ir norite tinkamai pasiruošti pokalbiui – vienkartinė kalbos konsultacija gali būti tai, ko jums reikia. Kartu su mumis galėsite ne tik inscenizuoti būsimą pokalbį, bet ir gauti naudingų patarimų. Mūsų komanda teikia privačias švedų kalbos konsultacijas įvairiausiais klausimais: nuo pasiruošimo kalbėjimo užduotims iki motyvacinių laiškų ar rašto darbų peržiūrėjimo. Prašome būsimos konsultacijos tikslą nurodyti iš anksto.

Pramokusiems švedų kalbos

Jeigu jau turite švedų kalbos žinių, tačiau nesate tikri, kuriam lygiui priklausote - mes jums padėsime susigaudyti. Siūlome atlikti diagnostį švedų kalbos testą, kuris padeda suprasti, kokio lygio jūsų švedų kalbos gebėjimai. Atlikus testą pravartu užsisakyti nemokamą diagnostinį susitikimą su mūsų mokyklos lektoriumi. Pradėjusiems mokytis švedų kalbos nuo pradžių testo atlikti nereikia.

* kalbos mokėjimo lygių lentelė

C2
Meistriškumas
Geba lengvai suprasti iš esmės viską, ką girdi ar skaito. Nuosekliai atpasakodamas diskusijas, pasakojimus ar nuomones geba apibendrinti skirtingų skaitomų ar klausomų šaltinių informaciją. Geba spontaniškai, visiškai laisvai ir tiksliai, perteikdamas reikšmės niuansus išdėstyti savo nuomonę, nuostatą, pažiūras net ir sudėtingesnėse situacijose.
Geras mokėjimas
Geba suprasti įvairius sudėtingus ilgesnius tekstus ir suvokti potekstę. Geba spontaniškai, laisvai, ilgai neieškodamas raiškos priemonių, išdėstyti savo nuomonę, nuostatą, pažiūras. Geba lanksčiai ir veiksmingai vartoti kalbą visuomeniniais, akademiniais ir profesiniais tikslais. Geba kurti aiškų, gerai sukomponuotą, detalų tekstą sudėtingomis temomis laikydamasis stiliaus ir formos reikalavimų, tinkamai vartodamas siejimo priemones.
C1
B2
"Aukštuma"
Geba suprasti sudėtingų tekstų tiek konkrečiomis, tiek abstrakčiomis temomis pagrindines mintis, taip pat ir specializuotas diskusijas profesinėmis temomis. Geba pakankamai spontaniškai ir laisvai bendrauti žodžiu ir raštu, todėl bendravimas su gimtakalbiais, nesukeliant jiems įtampos ir patiems jos nejaučiant, yra visiškai įmanomas. Geba kurti aiškų, detalų tekstą daugeliu temų ir paaiškinti savo požiūrį svarstomais klausimais, išdėstydamas įvairių pasirinkimų pranašumus ir trūkumus.
"Slenkstis"
Geba suprasti aiškių tekstų apie žinomus dalykus, su kuriais susiduria darbe, mokykloje, poilsiaudami ir pan., svarbiausias mintis. Geba susidoroti su dauguma keliaujant susiklostančių situacijų toje šalyje, kurioje kalbama tiksline kalba. Geba bendrauti daugelyje numatomų kasdienio gyvenimo situacijų ir kai kuriose netikėtose situacijose. Geba kurti paprastą rišlų tekstą įprastomis arba jam įdomiomis temomis. Geba apibūdinti patirtį ir įvykius, svajones, viltis, norus, trumpai nurodyti priežastis ir paaiškinti nuomones ar planus.
B1
A2
"Pusiaukelė"
Geba suprasti sakinius ir dažnai vartojamus posakius, susijusius su svarbiausiomis gyvenimo sritimis (pavyzdžiui, apie asmenį, šeimą, pirkimą, vietos geografiją, darbą). Geba komunikuoti įprastose kasdienėse situacijose apie žinomus dalykus, kai tereikia pasiteirauti informacijos ar ją suteikti. Paprastomis kalbos priemonėmis geba papasakoti apie savo išsilavinimą, artimiausią aplinką, būtiniausius poreikius.
"Lūžis"
Geba suprasti ir vartoti žinomus būtiniausius posakius ir pagrindines frazes, kad patenkintų konkrečius poreikius. Geba prisistatyti ir pristatyti kitą, užduoti asmeninio pobūdžio klausimų (pavyzdžiui, kur gyvena, ką pažįsta, kokius daiktus turi) ir atsakyti į tokius pat klausimus. Geba susikalbėti labai paprastai, jei tik pašnekovas kalba lėtai, aiškiai ir yra pasirengęs padėti.
A1

Vertimai

Greitai, kokybiškai ir patraukliomis kainomis išversime įvairaus pobūdžio ir apimties tekstus: internetines svetaines,programinę įrangą, reklaminius tekstus, asmens dokumentus. 11 vertėjų ir redaktorių, tarp jų ir gimtakalbių, komanda verčia iš lietuvių/anglų į šiaurės šalių kalbas (danų, švedų, norvegų, suomių). Tekstai gali būti iš įvairių sričių: IT, teisiniai, medicininiai, finansų ar statybos.

Praktins kalbos kursas su ekspertais "Kelionė po Švediją", sekanti pamoka balandžio 25 d.

Būsena: Formuojama (5-6 asm.), B2-C1 lygis
Paskaitų dienos: IV
Paskaitų laikas: 18:30
Kurso trukmė: 20 ak. val., 10 pamokų
Kaina: 174€ už kursą, vienos pamokos kaina - 20€
Registruotis kursams
Daugiau informacijos

A1.1 kursai nuo balandžio 29 d.

Būsena: Formuojama (5-6 asm.)
Paskaitų dienos: I ir III
Paskaitų laikas: 17:30-19:00
Kurso trukmė: 36 akad.val. arba 18 pamokų
Kaina: 252€ už 36 akad. val.
Registruotis kursams
Daugiau informacijos

A1.2 grupė nuo gegužės 6 d.

Būsena: Formuojama (5-6 asm.)
Paskaitų dienos: I ir IV
Paskaitų laikas: Laikas derinamas
Kurso trukmė: 36 akad.val. arba 18 pamokų
Kaina: 252€
Registruotis kursams
Daugiau informacijos

A2.1 grupė nuo gegužės 6 d.

Būsena: Formuojama (5-6 asm.)
Paskaitų dienos: II ir IV
Paskaitų laikas: vakarinis - derinamas
Kurso trukmė: 36 akad.val. arba 18 pamokų
Kaina: 252€
Registruotis kursams
Daugiau informacijos

B2.2 grupė nuo birželio pradžios

Būsena: Formuojama
Paskaitų dienos: I ir II
Paskaitų laikas: 17:30-19:00
Kurso trukmė: 2,5 mėn., 36 ak. val. arba 18 pamokų
Kaina: 288€
Registruotis kursams
Daugiau informacijos

Interaktyvus kursas PATS! su kalbos treniruotėmis A1.1 lygiu

Būsena: 30 ak. val. savarankiškai: video pamokos ir užduotys
Kurso trukmė: 3 mėn., 5 pamokos po 90 min.
Kaina: 126€
Registruotis kursams
Daugiau informacijos

B1.1 nuo balandžio 4 d.

Būsena: Formuojama (4-6 asm.)
Paskaitų dienos: II ir IV
Paskaitų laikas: dieninis, vakarinis - derinama
Kurso trukmė: 36 akad.val. arba 18 pamokų
Kaina: 288€
Registruotis kursams
Daugiau informacijos

Individualūs švedų kalbos kursai!

Būsena: Formuojama
Paskaitų dienos: I-VI
Paskaitų laikas: Jums patogiu laiku online
Kurso trukmė: 30-40 akad.val.
Kaina: nuo 24 €. Įvadinė pamoka nemokama!
Registruotis kursams
Daugiau informacijos

B2.3 grupė nuo kovo 5 d.

Būsena: Formuojama (5 - 6 asm.)
Paskaitų dienos: II ir IV
Paskaitų laikas: 8:00
Kurso trukmė: 36 akad.val. arba 18 pamokų
Kaina: 288€
Registruotis kursams
Daugiau informacijos

A2.2 grupė nuo kovo 20 d.

Būsena: Formuojama (5-6 žmonės)
Paskaitų dienos: I ir IV
Paskaitų laikas: derinamas vakarinis
Kurso trukmė: 36 akad. val. arba 18 pamokų
Kaina: 252€
Registruotis kursams
Daugiau informacijos
Apie mus

Ne veltui XIX a. vokiečių humanistas ir filosofas Johanas Volfgangas fon Gėtė pasakė, kad žmogus, nemokantis svetimų kalbų, nesupranta ir savosios. Bet kokios naujos kalbos mokymąsis yra malonus iššūkis tobulėti siekiančiam žmogui. Nors pirmieji žingsniai į naujos kalbos pasaulį gali pasirodyti labai sudėtingi, vėliau visas procesas ima tik lengvėti. Švedų kalba primena neįmenamą mįslę, tačiau mes esame tam, kad padėtume Jums ją išspręsti. Mūsų komandos pažintis su švedų kalba buvo netikėta. Dar prieš pradėdami jos mokytis, visi supratome jos potencialą darbo rinkoje. Tiek Lietuvos, tiek visos Europos mastu. Išsiilgę žinių ir iššūkių sau, gilinomės į Švedijos kultūrą ir pačią kalbą, skirdami visas jėgas jai išmokti. Vėliau mūsų pastangos atsipirko su kaupu – kiekvienam iš mūsų atsivėrė durys į daugumos švediškų įmonių Lietuvoje ofisus. Lygiai taip pat jos gali atsiverti ir Jums. Darbas su švedais neišgąsdino. Anaiptol. Tik paskatino dar geriau suprasti ir įsisavinti šią įdomią ir paslaptingą kalbą. Būtent susižavėjimas švedų kalba mus visus ir sujungė. Be priekaištų išmokę kalbą, įgiję mokymui būtinų profesionalių savybių bei susidarę efektyvius švedų kalbos mokymo planus, norime savo sukauptomis žiniomis pasidalinti su tais, kurie trokšta pagaliau kažką pakeisti savo gyvenimuose. Šiuo metu Europos darbo rinkoje Skandinavijos kalbos tampa vis populiaresnės ir labiau paklausios. Ir, jeigu jau seniai svajojote įsidarbinti naujoje ir perspektyvioje įmonėje – tai Jūsų galimybė!

Bendraukime

Užpildyti visus laukus

MB „Šiaurės kryptimi“ kalbų kursai šiuo metu vyksta nuotoliu.

Kontaktai:

info@siaureskryptimi.lt 

+370 604 43297

+370 615 34791 

vertimai@siaureskryptimi.lt 

Adresas korespondencijai: 

Kaštonų g.5-8A,

Vilnius